Vakanties schooljaar 2021 – 2022

De lessen starten weer vanaf maandag 6 september 2021. In de dagen ervoor wordt u door de docent benaderd voor het lesrooster. U kunt ook de docent benaderen. In de week vóóraf de startweek kunt u met de docent een proefles afspreken.
Een voltijd lesseizoen bestaat bij ons uit 38 lesweken. De schoolvakanties tellen daar niet in mee.

Zomervakantie 2021 zondag 5 juli t/m zondag 5 september
Herfstvakantie zondag 17 oktober t/m zondag 24 oktober
Kerstvakantie zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari
Voorjaarsvakantie zondag 20 februari t/m zondag 27 februari
Goede Vrijdag vrijdag 15 april
Tweede Paasdag maandag 18 april
Meivakantie zondag 24 april t/m zondag 8 mei
Hemelvaart donderdag 26 mei
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni
Zomervakantie 2022 zondag 10 juli t/m zondag 28 augustus