Vakanties schooljaar 2023 – 2024

De lessen starten weer vanaf maandag 4 september 2023. In de dagen ervoor wordt u door de docent benaderd voor het lesrooster. U kunt ook de docent benaderen. In de week vóóraf de startweek kunt u met de docent een proefles afspreken.
Een voltijd lesseizoen bestaat bij ons uit 38 lesweken. De schoolvakanties tellen daar niet in mee.

Zomervakantie 2023zondag 9 juli t/m zondag 3 september
Herfstvakantie zondag 22 oktober t/m zondag 29 oktober
Kerstvakantie zondag 24 december t/m zondag 7 januari
Voorjaarsvakantie zondag 18 februari t/m zondag 25 februari
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag maandag 1 april
Meivakantiezondag 21 april t/m zondag 5 mei
Hemelvaart donderdag 9 mei
Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei
Zomervakantie 2024zondag 7 juli t/m zondag 1 september.
(tijdens de zomervakantie is ons secretariaat  tot 13 juli en vanaf 19 augustus telefonisch bereikbaar)