Vakanties schooljaar 2022 – 2023

De lessen starten weer vanaf maandag 5 september 2022. In de dagen ervoor wordt u door de docent benaderd voor het lesrooster. U kunt ook de docent benaderen. In de week vóóraf de startweek kunt u met de docent een proefles afspreken.
Een voltijd lesseizoen bestaat bij ons uit 38 lesweken. De schoolvakanties tellen daar niet in mee.

Zomervakantie 2022 zondag 10 juli t/m zondag 4 september
Herfstvakantie zondag 16 oktober t/m zondag 23 oktober
Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Voorjaarsvakantie zondag 26 februari t/m zondag 5 maart
Goede Vrijdag vrijdag 7 april
Tweede Paasdag maandag 10 april
Meivakantie zondag 23 april t/m zondag 7 mei
Hemelvaart donderdag 18 mei
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni
Zomervakantie 2023 zondag 9 juli t/m zondag 3 september.
(tijdens de zomervakantie is ons secretariaat vanaf 14 augustus telefonisch bereikbaar)