Vakanties schooljaar 2020 – 2021

De lessen starten weer vanaf maandag 31 augustus 2020. In de dagen ervoor wordt u door de docent benaderd voor het lesrooster. U kunt ook de docent benaderen.
Een voltijd lesseizoen bestaat bij ons uit 38 lesweken. De schoolvakanties tellen daar niet in mee.

Zomervakantie 2020 zondag 5 juli t/m zondag 30 augustus
Herfstvakantie zondag 11 oktober t/m zondag 18 oktober
Kerstvakantie zondag 20 december t/m zondag 3 januari
Voorjaarsvakantie zondag 21 februari t/m zondag 28 februari
Goede Vrijdag vrijdag 2 april
Tweede Paasdag maandag 5 april
Meivakantie zondag 25 april t/m zondag 9 mei
Hemelvaart donderdag 13 mei
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei
Zomervakantie 2021 zondag 4 juli t/m zondag 29 augustus