Wie zijn wij

Misschien zoek je: onze leslocatie

Stichting De Nieuwe Muziekschool

De Nieuwe Muziekschool (DNM) is een stichting, een paraplu waaronder de docenten als zelfstandig ondernemers opereren. Dit houdt in dat u als klant uw muzieklessen met de docent(e) naar keuze zelf kunt regelen: wanneer, hoe lang, individueel of in een ensemble. Daarnaast zijn de docenten op meerdere muzikale vlakken actief, de ene als uitvoerend musicus: solistisch, in orkesten of bandjes, de andere maakt muziektheater voorstellingen of organiseert muziekkampen en meer. U bent dus verzekerd van goede, enthousiaste en breed geschoolde docenten en dat resulteert in enthousiaste en muzikale leerlingen!

Doelstelling

Wij zijn een enthousiaste muziekschool met als doelstelling het verzorgen van gevarieerd muziekonderwijs in de regio (het Gooi en omstreken) op een hoog niveau. We willen hierbij de leerlingen vooral laten zien dat muziek maken heel erg leuk is, en nog leuker wordt wanneer je met anderen muziek maakt.

Al onze docenten hebben een voltooide conservatoriumopleiding en ontwikkelen steeds nieuwe concepten.

De docenten, zelfstandig ondernemer

De docenten zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer. Ze stellen hun eigen lesgelden vast, en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen lespraktijk. Er is dus geen sprake van een dienstverband met Stichting De Nieuwe Muziekschool. De docenten maken gebruik van de faciliteiten die de Stichting DNM hen biedt. Het bestuur oefent natuurlijk wel kwaliteitscontroles uit op de aangeboden lessen.

Kostenbeperking

Aangezien De Nieuwe Muziekschool zonder financiële steun van de gemeente de muzieklessen moet verzorgen, zijn de overheadkosten zo laag mogelijk gehouden. Er is géén duur betaald management. We hebben daarom ook geen eigen gebouw, maar maken – nadat de reguliere lessen zijn beëindigd – gebruik van lokalen van het Vitus College in Bussum. Ook hebben we gekozen voor een betalingsysteem via automatische incasso. Door deze kostenbeperking houden wij financiële ruimte over om de beste docenten aan te trekken én te behouden. We kunnen daarom ook met een gerust hart zeggen:

De Nieuwe Muziekschool,
eigentijds muziekonderwijs van een hoog niveau!

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Download ons Privacystatement.