Muziek voor kinderen van 0 tot (+/-) 7 jaar

Direct naar contact, lestarieven

Spontaan muziek maken, zingen en dansen met onze kinderen is van het grootste belang  en hartstikke leuk. Er zijn verschillende cursussen voor de leeftijd van 0 tot +/- 7 jaar.

N.B. als uw kind op zeer jonge leeftijd al een sterke voorkeur heeft voor een specifiek instrument, raadpleeg dan de docent van het desbetreffende instrument. Zie daarvoor de lesaanbod pagina.

Muziek op schoot (0-3 jaar samen met een volwassene)

Zo jong, zo klein? 
Voordat een kind leert lezen heeft het minstens 5 jaar lang taal om zich heen gehoord en is dit gaan imiteren. Zonder die ervaringen in de eerste levensjaren zou een goede taalontwikkeling onmogelijk zijn. Precies zo werkt het met muziek: Na 20 weken zwangerschap is het gehoor uitontwikkeld. De muzikale ontwikkeling begint dus bij dit allereerste begin: Beleven, horen, alles nadoen en dan… zien we dat in ieder kind een muzikant schuilgaat!
Bovendien: Jong-geleerde muzikale vaardigheden hebben een positieve invloed op ieder ander leerproces.

Lesinhoud:
Liedjes en versjes en op natuurlijke wijze verbonden met:

 • Beweging: ‘paardje rijden’, spelen, dansen, schommelen, wiegen, knuffelen.
 • Muziek maken met instrumenten die speciaal zijn ontworpen voor kleine kinderen.
 • Opbouw van een muzikale ‘basiswoordenschat’ door middel van melodische en ritmische echospelen.
 • Bewegen op / luisteren naar CD-muziek.
 • Een ongedwongen en gezellige sfeer, die tegelijkertijd rustig en gestructureerd is.
 • De kinderen worden begeleid door un vader of moeder, of een andere volwassene waarmee het kind vertrouwd is.
 • Er is veel persoonlijke aandacht. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 9 ouder-kind paren.

Muziek in beweging (4-5-(6) jaar)

Spelend leren
Dit is op het gebied van muziek en beweging voor kinderen van 4-5-6 jaar dè manier om zich te ontwikkelen. Samen met andere kinderen een muzikale basis leggen met fantasie en creativiteit, is een sterk fundament voor alles wat later geleerd gaat worden. Bijkomend voordeel is dat hun sociale vaardigheid en motoriek niet alleen op school, maar ook in de muziekgroep getraind wordt.

Lesinhoud:

 • Beweging: muziek is beweging en beleving, dus niet weg te denken uit een muziekles voor 4-5-6 jarigen.
 • Zingen: speelliedjes en echospelen op notennamen: stemvorming en ontwikkeling van ons klankvoorstellingsvermogen. (zoals je je een kleur kunt voorstellen, kun je ook klank voorstellen)
 • Spelen met Orffinstrumenten: voor het maat/ritmegevoel, om te improviseren en om te leren samenspelen
 • Voorbereidende theorie: muziektermen en instrumenten benoemen, klank tekenen, iets visueels (b.v. kleuren/vormen) omzetten in klank, echte noten spelenderwijs herkennen.
 • CD-muziek, diverse muziekstijlen: oefenen van maat/ritmegevoel door bewegings- en meespeelopdrachten; ervaren dat muziek een structuur heeft; ervaren dat muziek iets kan vertellen.
 • Kennis maken met muziekinstrumenten: voor zover voorhanden mogen de kinderen zelf de instrumenten uitproberen.
 • De sfeer is ongedwongen en gezellig; tegelijkertijd rustig en gestructureerd.
 • Er is veel persoonlijke aandacht. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 9 kinderen.

Opstapcursus melodie en ritme (6-7-(8) jaar)

De grote uitdaging…
Deze kinderen zijn toe aan uitdaging. In de cursus ‘melodie en ritme’ wordt veel gezongen, getrommeld op van alles en nog wat, kortom: gemusiceerd en plezier gemaakt, en… we blijven zeker niet de hele tijd zitten! Muziektheorie komt spelenderwijs aan bod aan de hand van onze eigen muziek. De geheimen van ‘het muzikale bos’ worden ontdekt. In deze cursus wordt tevens de sociale vaardigheden en de motoriek aangesproken.

Lesinhoud:

 • Zingen: leuke liederen / toonladderfiguren en gebroken akkoorden
 • Chromatisch klokkenspel:  is als pianotoetsen en daarom handig instrument om te leren hoe het toonsysteem is opgebouwd / toonladders en drieklanken te spelen / eenvoudige liedjes te spelen / te improviseren
 • Overige Orffinstrumenten: oefeningen voor maat/ritmegevoel / improviseren / leren samenspelen
 • Body-percusion: (= eigen lichaam als slagwerk) oefeningen voor maat/ritmegevoel / training motoriek
 • Theorie: grondbeginselen van toonladders, drieklanken, toonsafstanden, melodische en ritmische notatie
 • CD-muziek: verschillende muziekstijlen en componisten komen aan bod / bewust worden dat muziek een structuur heeft en iets te vertellen heeft / meespeelopdrachten.
 • Muziekinstrumentenfamilies leren kennen: voor zover voorhanden mogen de kinderen zelf de instrumenten uitproberen.
 • Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 9 kinderen.

Wegwijs op klavier (5-7 jaar)

Individuele oriënterende les voor toekomstige piano-, orgel- en keyboardspelers.
Wist je dat het toetsenbord van een klavierinstrument ons heel handig laat zien hoe het toonsysteem is opgebouwd? Daarom is een instrument met toetsen het beste startinstrument dat er bestaat! Omdat je alles vóór je ziet, kunnen zelfs kinderen van 5 jaar via zo’n instrument ongekend veel leren.

Lesinhoud:
Met deze allerjongsten worden er veel muziekspelletjes gedaan. Verbazend snel weten ze wat kleine en grote stapjes zijn, waar welke noten liggen èn hoe ze heten, en welke tooncombinaties ‘mooi’ en welke ‘spannend’ klinken. En je zult zien: Muziek maken kunnen ze als de beste. De echte muziektheorie is dan later een koud kunstje; in deze speelse lessen hebben de jonge kinderen ongemerkt al heel veel aangetipt!
Ieder die ouder is, wordt uiteraard passend bij diens leeftijd benaderd en uitgedaagd.
Er wordt aandacht besteed aan

 • Speel- en handhouding
 • Aanslag
 • Vingerzetting
 • Muziektheorie met praktische oefeningen
 • Noten lezen
 • Van blad spelen, op gehoor spelen en improviseren

Contact

Telefoon:  06 – 2456 4387
e-mail: info@de-nieuwe-muziekschool.nl

Lestarieven cursusjaar 2019-2020

(schuif de tabel op je mobiel  heen en weer om alle info te kunnen zien, of kantel je telefoon)

LESVORM LESDUUR TARIEF LESSEN
Muziek op schoot (0-3 jaar) 60 min € 150,- 10
Muziek in beweging (4-6 jaar) 60 min € 150,- 10
Opstapcursus melodie en ritme (6-8 jaar) 60 min € 150,- 10
Proefles voor bovenstaande kindergroepen 60 min € 15,- 1
Wegwijs op klavier (5-7 jaar) 20 min €576,- 32
Proefles Wegwijs op klavier 20 min € 15,- 1